Vraag

1 van 20

15

Vraag 1

Wat wordt er bedoeld met dit gebaar?

EXAMEN-29